Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

HOME_PAGE_TITLE

Smile

ขอความร่วมมือในการสำรวจจำนวนสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ

สช. ขอความร่วมมือโรงเรียนนอกระบบสำรวจจำนวนสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของโรงเรียน
ตามแบบฟอร์ม และส่งข้อมูลดังกล่าว ทาง E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2561

ดาวโหลด เอกสารได้ที่่นี่

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักาะนักเรียนโรงเรียนนอกระบบประเภทศิลปศึกษา

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ

วิชาศิลปศึกษา (วาดภาพระบายสี)

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ประกาศรับสมัครแข่งขันทักษะนักเรียน

วิชาศิลปศึกษา (วาดภาพระบายสี) โดยจัดการแข่งขันในวันที่  25 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร์  วิทยาเขตเพาะช่าง  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร บัดนี้การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว

จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน  ดังนี้

** คลิค  รุ่นอายุ  4-6 ปี


**คลิค  รุ่นอายุ  7-9  ปี


**คลิค รุ่นอายุ  10 - 12 ปี


**คลิค รุ่นอายุ   13 ปีขึ้นไป

 

 

 


ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนเอกชนนอกระบบกรอกข้อมูล

แบบจัดเก็บข้อมูลโรงเรียนเอกชน

นอกระบบ (CLICK!!)

ปัจจุบันระบบฐานข้อมูลโรงเรียนเอกชนนอกระบบยังไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคในการพัฒนาระบบ  จึงขอความอนุเคราะห์โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ที่จัดการศึกษาประเภทวิชาชีพ ; สร้างเสริมทักษะชีวิต ; ศิลปะและกีฬาดำเนินการจัดทำข้อมูลตามแบบจัดเก็บข้อมูลด้านล่างนี้ (หากมีข้อขัดข้องหรือข้อเสนอแนะติดต่อ 0890096326 ธเนตร สภานนท์ E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน )..

.

.

.


You are here Home