Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

HOME_PAGE_TITLE

ผู้ทำคุณประโยชชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ประจำปี 2561


สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ

ประจำปี 2561 กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ได้รับการจัดสรรจำนวน 1ราย

จึงขอประชาสัมพันธ์คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ฯ

หากท่านใดมีความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกขอให้จัดส่่งแบบรายงานการคัดเลือก

และแบบรรายงานมายัง Email * อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

หรือทางโทรสาร 022829635 ภายในวันที่ 11 มกราคม 2561

 

*  รายละเอียดและใบสมัคร*

อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนนอกระบบ เรื่องการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

ประกาศ

อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบ

เรื่อง การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561

เปลี่ยนเป็น โรงเเรมเดอะ พาลาสโช่ ถนนรัชดาภิเษก

เขตดินแดง กรุงเทพฯ แผนที่โรงแรม

สามารถดาวโหลดเอกสารได้

1. หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรม

2.หนังสือเชิญศึกษาธิการจังหวัด / สช.จังหวัด (พร้อมเอกสารประกอบ)

3.หนังสือเชิญผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน (พร้อมเอกสารประกอบ)

3.แบบตอบรับ

กรุณาตรวจสอบก่อนส่งแบบตอบรับ (เฉพาะ 31 จังหวัดที่มีรายชื่อ)

ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดาวน์โหลดแบบตอบรับ พร้อมทั้งส่ง กลับไปยัง

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ โทรสาร 02-282 9635

ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศ!! หลักสูตรต้นแบบ สช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ได้รับอนุมัติ (ล่าสุด)

 

ได้แก่ หลักสูตรวิชาการดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง
รวมตลอดหลักสูตรใช้เวลา 510 ชั่วโมง (3 เดือนครึ่ง 14 สัปดาห์)

>>คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดหลักสูตร<<

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-2828875 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

You are here Home