Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

HOME_PAGE_TITLE

งานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่ 12

ขอเชิญเข้าร่วมงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ดำเนินการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12

ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 61 - 2 กันยายน 61 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 -2 อิมแพ็ก เมืองทองธานี

เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานตามวันเวลาดังกล่าว

**กำหนดการ**

**สาขาที่แข่งขัน**

** รายละเอียด**

อ่านเพิ่มเติม...

การสรรหาบุคคล องค์กร หรือชุมชน เพื่อรับรางวัล "ค่าของแผ่นดิน"

การสรรหาบุคคล องค์กร

หรือชุมชน เพื่อรับรางวัล

"ค่าของแผ่นดิน"

หากบุคลากร สถานศึกษา หรือชุมชนของท่านมีผลงาน

-ด้านการศึกษาของชุมชน

หรือ

-ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน

>>ตามเกณฑ์ที่กำหนด

และมีความประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับรางวัลดังกล่าว

 

ขอให้ส่งแบบเสนอผลงาน

ทาง E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

หรือ

โทรสาร. 02 282 9635

**ทั้งนี้ ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

 

รายละเอียด >> หนังสือชี้แจงรายละเอียด คลิก

เกณฑ์การรับสมัคร  คลิก

แบบเสนอผลงาน  คลิก

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ 2

ขอเชิญเข้าร่วมประชุุมสัมมนาผู้บริหาร ครูและผู้สอนโรงเรียนนอกระบบ

เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพ ครั้งที่ 2

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับคณะกรรมการประสาน

และส่งเสริมการศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร (ผู้แทนโรงเรียนนอกระบบ)

ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพ ครั้งที่ 2

ระหว่างวันที่ 23 -24 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กทม.

จึงขอเชิญผู้บริหาร ครู และผู้สอน ที่สนใจเข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดที่แนบ

และ ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมได้ที่  https://goo.gl/mHNXkc

หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์  0819494630


****รายละเอียด******

*****กำหนดการ*******

You are here Home