Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ประกาศ สช. ใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนใบอนุญาตจัดตั้ง

เนื่องด้วยทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้มีประกาศฉบับใหม่ว่าด้วย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเอกชนประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยรายละเอียดมีในเอกสารด้านล่าง

ดาวโหลดประกาศฯ  คลิ๊กที่นี่

You are here Home