Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง


เพื่อสร้างความรู้ความเข้าในการนำหลักสูตรฯไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

และจัดทำแผนการสอนหลักสูตรวิชาการดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง

 

ระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2561

ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ รัชดา กรุงเทพมหานคร

 

โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม

โดย คลิก>>แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมฯ

รายละเอียดการอบรม

กำหนดการ >>คลิก

แผนที่สถานที่จัดประชุม >>คลิก

 

หมายเหตุ

1.กรุณาส่งแบบตอบรับฯ ทางอีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

หรือทางโทรสาร 0 2282 9635 **ทั้งนี้ ภายในวันที่ 14 กันยายน 2561**

2.กำหนดผู้เข้าร่วมอบรม โรงเรียนละ 1 คน

(จำนวน 100 ท่าน เท่านั้น!!// หากยังไม่ครบตามจำนวนจะเปิดรับตัวแทนจากโรงเรียนเพิ่มเติม)

3.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

จัดที่พักให้เฉพาะโรงเรียนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ในคืนวันที่ 19 กันยายน 2561 เท่านั้น!!

You are here Home