Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

EventandProject

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ขอเชิญส่งผลงานการออกแบบสินค้าเฟอร์นิเจอร์เข้าร่วมประกวดโครงการ "ASEAN Furniture Design Contest 2018"
2 การคัดเลือกบุคลากรครูเข้ารับรางวัลยอดครูผู้มีอุดมการณ์
3 ร่วมประชุมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพ
4 การแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ วิชาเสริมสวย ปี 2561
5 ขอความร่วมมือในการสำรวจจำนวนสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ
6 ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักาะนักเรียนโรงเรียนนอกระบบประเภทศิลปศึกษา
7 ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนเอกชนนอกระบบกรอกข้อมูล
8 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนอกระบบ
9 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบ ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ เขตดินแดง กรุงเทพฯ
10 สำรวจโรงเรียนนอกระบบที่พร้อมรับการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปี 2561
You are here ข่าวสารและความเคลื่อนไหว กิจกรรม/โครงการ